Thành tựu đạt được

 • SÆ¡ đồ công nghệ khai thác và xây dá»±ng mỏ Bạch Hổ;
 • SÆ¡ đồ tổng thể xây dá»±ng và phát triển mỏ Rồng;
 • Thiết kế tổng thể đường ống dẫn khí Rạng đông-Bạch Hổ;
 • Luận chứng KT-KT “Hệ thống thu gom và vận chuyển khí Bạch Hổ - Thủ Đức”;
 • Báo cáo sÆ¡ đồ tổng thể khai thác và xây dá»±ng mỏ Rồng giai Ä‘oạn 1998-2020;
 • Dá»± án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau;
 • Đánh giá các Ä‘iều kiện kinh tế- kỹ thuật khu vá»±c Rustamov của Liên Bang Nga. Biện luận Ä‘iều kiện kinh tế-địa chất tham gia phát triển lô 15-1, 103, 107, 16-2, B1 và B2 của Mianma đối vá»›i XNLD;
 • Đánh giá kinh tế-kỹ thuật nhằm công bố phát hiện công nghiệp mỏ Thiên Ưng-Mãng Cầu và kế hoạch phát triển lô 04-3 và các lô lân cận;
 • Thiết kế khai thác sá»›m mỏ Thiên Ưng-Mãng Cầu;
 • Chính xác hoá sÆ¡ đồ công nghệ khai thác và xây dá»±ng khu vá»±c Đông Nam mỏ Rồng;
 • Đáng giá kinh tế kỹ thuật xây dá»±ng gian BK-15 ở khu vá»±c Đông Bắc mỏ Bạch Hổ;
 • CÆ¡ sở kinh tế kỹ thuật mua tàu khoan ná»­a nổi ná»­a chìm để thá»±c hiện công việc tại các lô triển vọng;
 • Phân tích chế Ä‘á»™ làm việc của các giếng khai thác gaslift và các giải pháp khai thác tối Æ°u;
 • Soạn thảo quy trình công nghệ kết nối hệ thống vận chuyển của XNLD Vietsovpetro vá»›i mỏ Cá Ngừ Vàng.