Phòng Định Mức và Dự Toán

Lập, thẩm định Hồ sơ thiết kế dự toán các công trình xây dựng mới, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất của XNLD Vietsovpetro; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án mới của XNLD, các hợp đồng dịch vụ;

Phòng Điện - Thông Tin - Tự Động Hoá

Tính toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết các hệ thống cung cấp điện, tự động hóa và thông tin liên lạc cho các công trình biển các ngành công nghiệp khoan, khai thác, thu gom, vận chuyển và chế biến dầu khí; Tính toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết các hệ thống cung cấp điện, tự động hóa và thông tin liên lạc cho các công trình bờ như văn phòng làm việc (Office), nhà xưởng, kho bãi;

Phòng Thiết Kế Đường Ống và Cáp Điện Ngầm

Tư vấn và đề xuất sơ đồ tuyến ống nội bộ mỏ cũng như tuyến ống nối giữa các mỏ nhằm đảm bảo thoả mãn các yêu cầu vận chuyển theo sơ đồ công nghệ khai thác mỏ được lãnh đạo XNLD Vietsovpetro phê duyệt; Tư vấn và đề xuất khả năng thi công lắp đặt, bố trí cáp điện ngầm nối giữa các công trình biển;

Phòng Thiết Kế Tổ Chức Thi Công

Tham gia thiết kế công trình khai thác dầu khí, soạn thảo yêu cầu, nhiệm vụ kỹ thuật để đánh giá khả năng xây dựng công trình trong các điều kiện sản xuất cho trước; Phân tích các điều kiện xây dựng các công trình nhằm hoàn thiện các giải pháp thiết kế và kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp;

Phòng Thiết Kế Công Nghệ và Xây Dựng Mỏ

Phòng Thiết Kế Công Nghệ và Xây Dựng Mỏ với chức năng: Thiết kế sơ đồ công nghệ và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý dầu, khí, nước vỉa và nước dùng cho nén ép vỉa; Thiết kế hệ thống công nghệ và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng các công trình dầu khí mới và cải hoán các công trình đã có;...

Phòng Thiết kế kết cấu công trình biển

Phòng Nghiên cứu khoa học và thiết kế với chức năng: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kết cấu công trình nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc thiết kế và xây dựng các công trình biển, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp...

Phòng Chống ăn mòn

Phòng Chống ăn mòn với chức năng: Thử nghiệm, đánh giá chất lượng các loại vật liệu và hóa phẩm chống ăn mòn; Khảo sát, giám sát, kiểm tra; Tư vấn, thiết kế sơn phủ chống ăn mòn cho các công trình kim loại trên biển và bờ (tính diện tích sơn, lập các sơ đồ sơn, tính khối lượng sơn, lập quy trình sơn)...

Phòng Thiết kế sửa chữa công trình biển

Phòng Thiết kế sửa chữa công trình biển với chức năng: Thiết kế sửa chữa công trình biển (kết cấu thép, đường ống, bình áp lực, kết cấu cần cẩu); Tính toán, phân tích và đánh giá lại kết cấu chịu lực và đường ống phần thượng tầng của các công trình biển phục vụ cho việc sửa chữa; Soạn thảo các qui trình khảo sát, qui trình đánh giá, qui trình công nghệ sửa chữa kết cấu chịu lực phần thượng tầng, đường ống và bình áp lực trên các công trình biển...

Phòng Thiết kế cơ khí

Phòng Thiết kế cơ khí với chức năng: - Tham gia trogn quá trình thực hiện các định hướng sản xuất chính của Viện. - Thực hiện các công tác thiết kế của kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn trong lĩnh vực cải hoán hệ thống phi công nghệ, lắp đạt và thay đổi thiết bị trên phần thượng tầng công trình dầu khí biển.