Giới thiệu về khả năng cung cấp dịch vụ của Viện NCKH&TK

Viện NCKH&TK thuộc LD Việt – Nga Vietsovpetro là một trong hai trung tâm nghiên cứu khoa học lớn chuyên về lĩnh vực dầu khí của Việt Nam. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, Viện NCKH&TK có khả năng cung cấp các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí như:

- Nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá, báo cáo nghiên cứu khả thi về các công tác tìm kiếm thăm dò, tính toán trữ lượng các mỏ dầu khí, minh giải tài liệu địa chất, địa vật lý;

- Thiết kế khai thác mỏ dầu khí;

- Nghiên cứu soạn thảo công nghệ khoan và sửa chữa các giếng khoan;

- Nghiên cứu soạn thảo công nghệ khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển dầu và khí;

- Soạn thảo hồ sơ thiết kế, lập dự toán cho việc xây dựng, sửa chữa các công trình dầu khí bờ và biển;

- Soạn thảo các giải pháp bảo vệ môi trường và an toàn cho các công trình dầu khí biển;

- Soạn thảo các kế hoạch phát triển dài hạn và ngắn hạn cho các mỏ dầu khí;

- Phân tích mẫu dầu, khí, nước, các sản phẩm dầu, dung dịch, hóa chất cho các công tác khoan, khai thác dầu và khí, chống ăn mòn kim loại ngoài biển.

- Lập báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, mua, cải hoán, sửa chữa các thiết bị máy móc trong ngành dầu khí.

Một số dự án lớn mà Viện NCKH&TK đã và đang tham gia như:

- Thiết kế đường ống dẫn khí Rạng Đông – Bạch Hổ (2001);

- Dự án đường ống PM3-Cà Mau (2005);

- Thiết kế chế tạo các cụm Gaslift giàn RP-1, RP-2 (2011) ;

- Giám sát thiết kế chi tiết dự án Bloc B –Ô Môn (2011);

- Cung cấp dịch vụ nghiên cứu phát triển mỏ cho Côn Sơn JOC (2011);

- Cung cấp dịch vụ lấy mẫu và phân tích khí Condensat dự án CDM (JVPC/CBD-06-C-03) (2010-2011);

- Cung cấp dịch vụ tính toán đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển sản phẩm của giếng 12P từ giàn WHP DH-02 về giàn FPU DH-01(2011);

- Phân tích khả năng nứt vỡ thủy lực cho các giếng thuộc lô 16-2 (2012)…