Phòng nghiên cứu chất lưu trong điều kiện chuẩn

Phân tích các chỉ tiêu của dầu bề mặt (phân tích toàn diện và phân tích nhanh) Phân tích chất lượng các sản phẩm dầu, chất lượng một số loại hóa phẩm Phân tích các mẫu cặn phục vụ xử lý sự cố trong hoạt động khai thác dầu Các chỉ tiêu phân tích: Tỷ trọng, độ nhớt, hàm lượng nước, tạp chất cơ học; Hàm lượng wax, resin & asphaltene, nhiệt độ nóng chảy wax; Hàm lượng muối, lưu huỳnh, tro, cốc,; TAN, TBN, điểm đông đặc, nhiệt độ chớp cháy; Trọng lượng phân tử. Hàm lượng C, H, N;Hàm lượng các kim loại nặng;Thành phần chưng cất phân đoạn;

Phòng Nghiên cứu Chất lưu vỉa

Cung cấp các tham số phục vụ: • Tính toán trữ lượng mỏ dầu khí; • Thiết kế khai thác mỏ; • Thu gom, xử lý, vận chuyển và tàng chứa dầu khí; • Thiết kế công nghệ; • Phân chia sản phảm dầu và khí;

Phòng Thạch học và Vật lý đá

• Mài mẫu lõi, mẫu vụn, mẫu sườn, mô tả, chụp ảnh mẫu lõi; • Phân tích & chụp ảnh thạch học mẫu lõi, mẫu vụn & các mẫu đá; • Phân tích & chụp ảnh cấu trúc không gian rỗng; • Phân tích độ hạt mẫu đá trầm tích, xác định các tham số trầm tích (Md, độ chọn lọc, hệ số đồng dạng, đường phân bố hạt…).

Ban Dự Án Mới

Để góp phần đảm bảo ổn định và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí của XNLD Vietsovpetro trong những năm tiếp theo Hội đồng XXXII XNLD đã quyết định thành lập Phòng Dự Án Mới thuộc Bộ máy điều hành từ ngày 01/02/2007. Công tác mở rộng vùng hoạt động của XNLD đã được hai phía tham gia XNLD quan tâm triển khai từ năm 1996

Phòng Định Mức và Dự Toán

Lập, thẩm định Hồ sơ thiết kế dự toán các công trình xây dựng mới, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất của XNLD Vietsovpetro; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án mới của XNLD, các hợp đồng dịch vụ;

Phòng Điện - Thông Tin - Tự Động Hoá

Tính toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết các hệ thống cung cấp điện, tự động hóa và thông tin liên lạc cho các công trình biển các ngành công nghiệp khoan, khai thác, thu gom, vận chuyển và chế biến dầu khí; Tính toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết các hệ thống cung cấp điện, tự động hóa và thông tin liên lạc cho các công trình bờ như văn phòng làm việc (Office), nhà xưởng, kho bãi;

Phòng Thiết Kế Đường Ống và Cáp Điện Ngầm

Tư vấn và đề xuất sơ đồ tuyến ống nội bộ mỏ cũng như tuyến ống nối giữa các mỏ nhằm đảm bảo thoả mãn các yêu cầu vận chuyển theo sơ đồ công nghệ khai thác mỏ được lãnh đạo XNLD Vietsovpetro phê duyệt; Tư vấn và đề xuất khả năng thi công lắp đặt, bố trí cáp điện ngầm nối giữa các công trình biển;

Phòng Thiết Kế Tổ Chức Thi Công

Tham gia thiết kế công trình khai thác dầu khí, soạn thảo yêu cầu, nhiệm vụ kỹ thuật để đánh giá khả năng xây dựng công trình trong các điều kiện sản xuất cho trước; Phân tích các điều kiện xây dựng các công trình nhằm hoàn thiện các giải pháp thiết kế và kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp;

Phòng Thiết Kế Công Nghệ và Xây Dựng Mỏ

Phòng Thiết Kế Công Nghệ và Xây Dựng Mỏ với chức năng: Thiết kế sơ đồ công nghệ và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý dầu, khí, nước vỉa và nước dùng cho nén ép vỉa; Thiết kế hệ thống công nghệ và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng các công trình dầu khí mới và cải hoán các công trình đã có;...

Phòng Thiết kế kết cấu công trình biển

Phòng Nghiên cứu khoa học và thiết kế với chức năng: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kết cấu công trình nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc thiết kế và xây dựng các công trình biển, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp...