Chức năng nhiệm vụ

Viện NCKH và TK dầu khí biển (gọi tắt là Viện hoặc Viện NCKH và TK), Huân chương lao động hạng 3, là đơn vị tổ chức nghiên cứu khoa học và thiết kế các dự án trực tiếp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và trung hạn của XNLD Vietsovpetro. Viện thực hiện các nghiên cứu và đưa ra cơ sở khoa học về mặt kỹ thuật – công nghệ và kinh tế cho công tác tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác, xây dựng, vận hành các công trình dầu khí, soạn thảo cung cấp cho XNLD “Vietsovpetro” các giải pháp công nghệ - kỹ thuật, các hồ sơ thiết kế-dự toán ở tất cả các giai đoạn xây dựng, cải hoán và sửa chữa các công trình của XNLD và thực hiện giám sát tác quyền trong quá trình xây dựng, sửa chữa công trình.

Với chức năng đó Viện NCKH & TK dầu khí biển có các nhiệm vụ chính sau đây :

  • Soạn thảo, giám sát triển khai và đề xuất các giải pháp đảm bảo thá»±c thi hiệu quả nhất các văn liệu thiết kế tìm kiếm, thăm dò, khai thác và quy hoạch xây dá»±ng công nghiệp các mỏ dầu khí.
  • Nghiên cứu cấu trúc địa chất, xác định sá»± tồn tại dầu khí, quy mô và các đặc trÆ°ng của chúng phục vụ công tác thiết kế khai thác và quy họach xây dá»±ng mỏ.
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong công tác khoan khai thác, thu gom, xá»­ lý, vận chuyển và tàng trữ dầu khí trong Ä‘iều kiện bỉển xa bờ.
  • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong thiết kế kỹ thuật công nghệ và thiết kế thi công, dá»± tóan xây dá»±ng và sá»­a chữa các công trình biển.
  • Làm dịch vụ khoa học, thiết kế phát triển mỏ.