Ban lãnh đạo


Ông. 
Viện Trưởng

Ông. TS. Ivanov A.N.
Viện Phó thứ nhất

 

Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế. .

Sinh năm 1963. Tốt nghiệp Đại học Dầu khí Bacu (Azebaijan) năm 1985 chuyên ngành khai thác mỏ. Tác giả của nhiều bài báo về công nghệ khai thác dầu khí.


 

Ông. МАКУТЕНКО Виталий Дмитриевич
Chánh kỹ sư

Ông. Nguyễn Thanh Tình
Viện Phó phụ trách Kinh tế

Sinh năm 1956 tại thành phố Sevastopol, Ukraine. Tốt nghiệp  Đại học Chế tạo Máy móc Sevastopol năm 1978. Hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tại thành phố Saint-Petersburg năm 2000. Được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên theo hệ thống tiểu chuẩn ISO 2001-2003 của hãng Bureau Veritas (Pháp), đã thực tập tại công ty Technip (Malaysia) từ tháng 02-06 năm 2011

 


.

Ông. Варламов Денис Иванович
Viện Phó phụ trách Khoa học
Ông. Nguyễn Văn Út
Viện Phó phụ trách Địa chất

 


Sinh năm 1960. Tốt nghiệp Đại học Dầu - Hóa Baku (Azerbaizan) vào năm 1987 chuyên ngành Địa chất thăm dò dầu khí.

 Ông. Bùi Trọng Hân
Viện Phó phụ trách Thiết kế
Ông. Đào Nguyên Hưng
Viện Phó phụ trách Dự án mới

 

 

Tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa Chất vào năm 1997 chuyên ngành Địa vật lý. Thạc sỹ địa chất Đại học BK TP Ho chí minh. Đã tham gia và thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dẩu khí. Tác giả và đồng tác giả của một số bài báo về lĩnh vực địa chất - Địa vật lý.