Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017


Sáng ngày 22/12/2017 tại trụ sở Liên doanh Vietsovpetro, Viện NCKH và TK đã tiến hành Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạoHội nghị có đồng chí Lê Việt Hải - Phó Tổng giám đốc và ông Skoblyakov D.V. – Quyền chánh kinh tế LD Vietsovpetro, cùng 130 CBCNV đại diện cho các phòng ban trong Viện.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Sơn – Viện trưởng đã tổng kết,năm 2017 Viện NCKH và TK đã hoàn thành 31 đề tài NCKH, 44 công trình KSTK,thực hiện gần 600 đầu việc ngoài kế hoạch và trên 6.000 mẫu phân tích thí nghiệm. Qua đó, Viện đã có những đề xuất, góp phần nhất định vào việc khai thác mỏ an toàn, thực hiện các nhiệm vụ mà hai Phía giao cho tại kỳ họp 47 Hội đồng Vietsovpetro.

Trong phần thảo luận, các chuyên gia của Viện đã tập trung bàn các giải pháp nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả các mỏ dầu cận biên cũng như những khu vực có trữ lượng dầu khí không lớn. Trước mắt, đã đưa ra các giải pháp trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng công trình biển như loại giàn nhẹ thế hệ mới (BK-mini), ứng dụng công nghệ Suction Pile, cũng như công nghệ khai thác đầu giếng ngầm. Các giải pháp công nghệ này khi triển khai thực hiện sẽ tiết giảm đáng kể chi phí đầu tư xây dựng và giảm thiểu chi phí vận hành khai thác mỏ. Vì vậy, chúng đang được đề xuất để triển khai thực hiện ở các mỏ của Vietsovpetro và Lô 12/11.
Tại Hội nghị, Viện trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các chuyên gia phòng khoan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiết giảm chi phí khoan của Vietsovpetro ở giai đoạn cuối đời mỏ, khi mà trữ lượng thu hồi còn lại nhỏ, trữ lượng phát hiện ở các khu vực mới không lớn, góp phần giảm bớt chi phí đầu tư cho công tác phát triển mỏ, nâng cao hiệu quả khai thác.
Về nhiệm vụ năm 2018, Viện đã xác định phải hoàn thành 36 đề tài NCKH, thực hiện 35 công trình khảo sát thiết kế thử nghiệm và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Vietsovpetro giao. Để thực hiện được khối lượng lớn công tác trong năm 2018, tập thể lao động đã thống nhất đề ra 14 nhiệm vụ và 9 giải pháp lớn cần triển khai đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Viện, góp phần để Vietsovpetro thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được Hội đồng phê duyệt tại kỳ họp 48 vừa qua.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Lê Việt Hải và Quyền Chánh kinh tế Vietsovpetro Skoblyakov D.V. đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017 và khẳng định vai trò của tập thể lao động Viện NCKH và TK trong hoạt động sản xuất của Vietsovpetro. Lãnh đạo Vietsovpetro mong muốn rằng,trong năm 2018 Viện phải tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đề xuất nhữngkiến nghị và giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện một cách hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Vietsovpetro.

Tin & Ảnh: Viện NIP

 

 


 

 

 

 

 


line

Thông tin khác