Lễ phát động thi đua đăng ký công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu và tình hình dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn cho công tác sản xuất, nghiên cứu khoa học, quản lý chi phí, công việc, thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Vietsovpetro tại Công văn số 12/TB-TGĐ về rà soát xây dựng khung định biên lao động và Chỉ thị số 304/CT-TCNS về tổ chức làm việc từ xa trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, nhằm động viên tinh thần CBCNV, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 16/4/2020, tại phòng họp lớn 203, Nhà A11, Đảng ủy Viện NCKH và TK đã tổ chức Lễ phát động thi đua đăng ký công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp.


 

Lễ phát động thi đua đăng ký công trình chào mừng đại hội đảng các cấp của Đảng bộ Viện NCKH và TK

Tham dự buổi lễ phát động có đồng chí Trần Lê Phương – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NCKH và TK và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng ban liên quan. Các đại biểu tuân thủ các yêu cầu về an toàn, phòng chống dịch như về số lượng tham dự, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách theo quy định. Đồng chí Trần Lê Phương – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NCKH và TK đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện đã phát động thi đua chào mừng đại hội.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên cơ sở Viện NCKH và TK, đồng chí Lưu Hoàng Minh – Bí thư Đoàn đã giới thiệu và đăng ký công trình: Xây dựng Phần mềm Quản lý giao việc online và kiểm soát chất lượng dự án. Mục tiêu công trình nhằm thực hiện xây dựng phần mềm 100 lisenced user cho nhóm Công nghệ mỏ nhằm nâng cao chất lượng quản lý công việc từ xa, thống kê công việc trong/ngoài kế hoạch và đánh giá năng lực kỹ sư trên cơ sở chất lượng đầu việc của dự án được giao. Dự kiến hoàn thành trước 15/05/2020 - Tác giả thực hiện: Đoàn Thanh niên cơ sở Viện NCKH và TK.

Giao diện phần mềm Quản lý giao việc online và kiểm soát chất lượng dự án của Đoàn Thanh niên Viện NCKH và TK

Đại diện Tổ chuyên gia kỹ thuật Viện NCKH và TK, đồng chí Nguyễn Vi Hùng, Trưởng phòng Nghiên cứu chất lưu vỉa và đồng chí Phạm Thành Vinh – Trưởng phòng Nghiên cứu vận chuyển dầu và khí giới thiệu và đăng ký công trình: Xây dựng Phần mềm Quản lý phân chia sản phẩm cho các mỏ của lô 09-1 và các lô dịch vụ khác kết nối vào cơ sở hạ tầng mỏ Bạch Hổ như Nam Rồng-Đồi Mồi, Cá Tầm, Cá Ngừ Vàng (viết tắt PCSP). Phần mềm phục vụ cho xây dựng mô hình quản lý, lưu trữ số liệu, phân chia sản phẩm sử dụng trong quá trình kết nối các mỏ, được thiết lập bởi nhóm kỹ thuật Viện NCKH và TK trên cơ sở phối hợp và hỗ trợ từ Đại học Bách Khoa TP. HCM trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Đại học Bách Khoa TP. HCM và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Phần mềm có ý nghĩa kỹ thuật và giá trị thương mại được triển khai thực hiện trong năm 2020, dự kiến trong tháng 6/2020 sẽ hoàn thành bản thử nghiệm demo đầu tiên.

 


Giao diện phần mềm PCSP của nhóm kỹ thuật Viện NCKH và TK

Trên tinh thần phát động thi đua tại buổi lễ, các tổ chức đảng, đoàn thể, các phòng ban trực thuộc Đảng bộ Viện NCKH và TK sẽ tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 


Đoàn viên thanh niên Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế

Bài và ảnh: Dương Hoài Phong – Phạm Xuân Ơn

line

Thông tin khác