Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện NCKH và TK hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020


Thực hiện Kế hoạch số 05 – KH/ĐU ngày 05/4/2017 và Hướng dẫn số 10 – HD/ĐU ngày 25/5/2017 của Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020, tính đến hết ngày 03/8/2017, 11/11 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế (gọi tắt là Viện NCKH và TK)  đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Do khâu chuẩn bị tốt và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng ủy tại đại hội các chi bộ nên đã đảm bảo nội dung, nguyên tắc và đạt kết quả tốt.

Tại hầu hết Đại hội các chi bộ, đảng viên đã thảo luận các văn kiện do chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 chuẩn bị, nêu ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, đồng thời góp ý phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảm bảo thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện NCKH và TK lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 . Chỉ đạo tại các đại hội, Ban thường vụ Đảng ủy Viện NCKH và TK nhấn mạnh một số nhiệm vụ cấp bách cần tập trung, đổi mới tư duy và phong cách làm việc cho phù hợp với tình hình mới khi giá dầu thấp và sản lượng suy giảm. Trong công tác đảng, cần thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý và nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên và quần chúng, làm tốt công tác phát triển đảng, kịp thời phát hiện các nhân tố tiêu biểu để biểu dương, cũng như đấu tranh phê phán các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, xây dưng chi bộ vững mạnh.
Nhìn chung, Đại hội các chi bộ được tổ chức đúng thời gian và quy định Điều lệ Đảng. Tại đại hội tất cả các chi bộ, 37 đồng chí được hội tín nhiệm bầu vào cấp ủy các chi bộ. Số lượng cấp ủy từ 3 đến 4 đồng chí. Tại đại hội của 2 chi bộ có phát sinh khi bầu cử, doàn chủ tịch đã có báo cáo nhanh với Ban thường vụ (do sự tín nhiệm cao của đại hội đối với nhân sự được đề cử) và được sự chỉ đạo kịp thời để thay đổi số lượng cấp ủy sự phù hợp nguyện vọng và ý chí của đảng viên tại Đại hội. Thành phần chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đảm bảo được tính mới, kế tục và nhiều đảng viên trẻ được tín nhiệm. Tất cả các chi bộ đều bầu đủ các chức danh Bí thư và phó bí thư chi bộ tại đại hội.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ:

Đồng chí Phạm Xuân Sơn – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2017 và chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đồng chí Lê Việt Dũng – Phó bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Phan Thanh Liêm trao khen thưởng chi bộ có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề.

 

Tin và ảnh: Đảng ủy Viện NCKH và TK

line

Thông tin khác