Cải thiện việc khai thác dầu với kỹ thuật mới

Bản đồ chính xác của một mỏ dầu lớn dưới lòng đất đã được phát triển để hướng những nỗ lực của các kỹ sư vào việc đưa dầu từ lớp đá lớn vào những giếng để từ đó dầu có thể được bơm lên để dự trữ hoặc vận chuyển.

Đánh giá chất lượng dung dịch khoan, khi khoan qua các thành hệ phức tạp bằng tài liệu Mudlogging

Tại thực tế khoan trường, có những giếng khoan phải thi công qua những thành hệ phức tạp. Việc xử lý công nghệ để khoan được theo đúng như dự án kỹ thuật giếng khoan là việc rất khó khăn: Cần phải có những dung dịch, chế độ công nghệ khoan phù hợp để giếng khoan được hoàn thành như thiết kế.

Nghiên cứu đặc điểm địa tầng vùng rồng, cơ chế hình thành, đặc tính tầng chứa vùng đông nam rồng

Hiện nay vùng Đông Nam Rồng thuộc cấu tạo Rồng đã tiến hành khai thác dòng dầu có sản lượng công nghiệp cao nhưng hầu như các thông tin vùng Rồng nói chung và vùng Đông Nam Rồng nói riêng vẫn chưa đầy đủ.

Các thành tựu nghiên cứu chủ yếu

Từ khi thành lập đến nay Viện Khí tượng Thuỷ văn đã thực hiện nhiều chương trình, đề tài khoa học công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiến bộ, xây dựng quy trình, quy phạm, điều tra khảo sát nghiên cứu.

Ước tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 của PVN

Kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) như sau: