Dựng Panel Row A cho chân đế giàn khai thác BK 16


Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Xí nghiệp Xây Lắp Khảo sát và Sửa Chữa các công trình khai thác dầu khí (XNXL) đã tổ chức quay lật và lắp dựng thành công Panel Row A của Chân đế giàn khai thác BK-16. Theo tính toán thiết kế, Panel Row A chân đế có khối lượng 290 tấn.
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro và sự quyết tâm của Ban lãnh đạo XNXL, tập thể Cán bộ công nhân viên đã phát huy nội lực cuốn toàn bộ ống chủ cho chân đế và cọc của giàn BK-16 theo tiêu chuẩn quốc tế API-2B với tổng trọng lượng lên đến 1400 tấn. Việc này đã đảm bảo để XNXL chủ động hơn trong việc cung cấp vật tư, giảm giá thành cho công trình, đặc biệt là sẽ rút ngắn được thời gian chế tạo chân đế từ 4 tháng xuống còn 3,2 tháng.
Giàn BK-16 được thiết kế chế tạo để lắp đặt tại mỏ Bạch Hổ ở vùng nước có độ sâu 50m, chân đê cao 55 mét, nặng 850 tấn, khối lượng cọc 890 tấn, bến cập tàu 260 tấn, khối thượng tầng 900 tấn.
Như vậy, với việc làm quay lật, lắp dựng thành công Panel ROW A chân đế BK-16 vào thời điểm này, XNXL đã bước đầu khẳng định sẽ thực hiện đúng tiến độ cam kết, hoàn thành chế tạo và đưa chân đế ra biển lắp đặt vào đầu tháng 3/2014.
Một số hình ảnh trong quá trình thi công chân đế BK-16:
Bài & ảnh: V.V Bằng

line

Thông tin khác