Các thành tựu nghiên cứu chủ yếu


Khoa học công nghệ:

Từ khi thành lập đến nay Viện Khí tượng Thuỷ văn đã thực hiện nhiều chương trình, đề tài khoa học công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiến bộ, xây dựng quy trình, quy phạm, điều tra khảo sát nghiên cứu. Các hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khí tượng Thuỷ văn được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp : Cấp nhà nước, cấp Bộ (Tổng cục) và cấp cơ sở . Viện KTTV đã tham gia chủ trì chương trình cấp nhà nước" Khí tượng thuỷ văn phục vụ sản xuất, đời sống, an ninh quốc phòng". Viện KTTV cũng đã chủ trì nhiều đề tài thuộc các chương trình khoa học trọng điểm quốc gia. Viện đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài độc lập cấp nhà nước có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển KT-XH đất nước. Viện đã thực hiện hơn 100 đề tài cấp Tổng cục, cấp Bộ và hàng chục đề tài cấp cơ sở.

Một số kết quả nổi bật đã góp phần phục vụ đắc lực phục vụ các công trình trọng điểm, phục vụ phát triển KT-XH và phục vụ phát triển ngành. Đồng thời quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào việc đào tạo nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, chỉ đạo và quản lý nghiên cứu khoa học của các cán bộ khoa học, các cấp quản lý của Viện.

Đặc biệt trong giai đoạn 1991-2000, Viện Khí tượng Thuỷ văn đã đạt được một số kết quả cụ thể sau đây:

 • Viện đã thực hiện 5 đề tài NCKH cấp Nhà nước trong đó có 1 đề tài " Độc lập" và 4 đề tài thuộc các chương trình nghiên cứu đánh giá tài nguyên và phòng tránh thiên tai bảo vệ môi trường giai đoạn 1991-1995, 1996-2000. Các đề tài đã được thực hiện xuất sắc và góp phần quan trọng vào việc quy hoạch vùng và phòng chống thiên tai.
 • Đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên nước trên quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền (KT-02-10).
 • Nghiên cứu cân bằng nước phục vụ phát triển KT-XH vùng khu 4 cũ (KC-12-02)
 • Nghiên cứu, kiến nghị mạng lưới trạm monitoring QG xây dựng quy trình hoạt động và trang thiết bị hoạt động cho trạm monitoring môi trường mẫu và các thiết bị MT (KT-02-12).
 • Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm dầu khí trên vùng biển VN và xây dựng các giải pháp kỹ thuật phòng chống ô nhiễm do dầu và các sản phẩm dầu gây ra (KT-03-21)
 • Nghiên cứu nguyên nhân hình thành các biện pháp phòng chống lũ quét

Trong thời gian gần đây Viện đã hoàn thành 4 đề tài trong đó:

 • Đề tài : "Nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn hoang mạc hoá vùng Trung Trung bộ" thuộc chương trình KC 07 ( 1996-2000), đã hoàn thành xuất sắc và đã hoàn thiện để chuyển giao kết quả cho địa phương áp dụng.
 • Đề tài độc lập cấp Nhà nước: "Tác động của ENSO đến thời tiết-khí hậu, môi trường và kinh tế xã hội ở Việt Nam". Mục tiêu chính là nghiên cứu đề xuất và kiến nghị các biện pháp phòng tránh thiên tai do ENSO gây ra.
 • Đề tài độc lập cấp Nhà nước: "Điều tra, nghiên cứu và cảnh báo lũ lụt phục vụ phòng tránh thiên tai ở các lưu vực sông Miền Trung". Thực hiện đề tài này góp phần quan trọng trong hoạt động nghiên cứu của ngành Khí tượng Thuỷ văn phục vụ phòng chống thiên tai cho khu vực này.
 • Đề tài "Đánh giá khả năng phân lũ sông Đáy và sử dụng lại các khu chậm lũ và đề xuất các phương án khi gặp lũ lớn khẩn cấp" thuộc chương trình: phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình" phối hợp thực hiện trong dự án của Bộ NN & PTNT. Kết quả của đề tài đề xuất công nghệ dự báo lũ, phân lũ phục vụ phòng chống lũ lụt cho đồng bằng sông Hồng.

Viện KTTV cũng đã thực hiện nhiều đề tài cấp Tổng cục với các kết quả nổi bật sau đây:

 • Thời kỳ 1991- 1995 đã thực hiện và nghiệm thu kết quả và đưa vào ứng dụng 24 đề tài cấp Bộ.
 • Thời kỳ 1996 - 2000 đã nghiệm thu 23 đề tài NCKH, 6 đề tài nghiên cứu cơ bản và 5 tiến bộ kỹ thuật.
 • Các đề tài NCKH của Viện Khí tượng Thuỷ văn đã đề cập đến hầu hết các vấn đề cơ bản cần nghiên cứu trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn như các vấn đề tính toán các trị số đặc trưng khí hậu cực đoan, mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, tiềm năng bức xạ, gió ở Việt Nam, khả năng hạn và tình hình cạn kiệt của sông ngòi Việt Nam, ảnh hưởng của công trình đến điều kiện tự nhiên, dòng chảy và cát bùn trong sông, các vấn đề về khí tượng nông nghiệp, thời tiết, năng suất và cơ cấu cây trồng...).
 • Các đề tài này đều đạt kết quả xuất sắc, có ý nghĩa khoa học và phục vụ thực tiễn cao.

Hiện nay Viện đang chủ trì thực hiện:

 • 8 đề tài NCKH cấp Tổng cục .
 • 4 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc các hướng nghiên cứu khoa học tự nhiên năm 1996-2000 và 14 đề tài trong thời gian 2001-2005.

Đội ngũ cán bộ của Viện đã tham gia và có nhiều kinh nghiệm trong việc khảo sát KTTV và môi trường phục vụ nghiên cứu, đánh giá thiên tai, tác động môi trường không khí và nước.

Một số kết quả cụ thể đã đạt được ở Miền trung, vùng hồ Hoà Bình, ở Thái Nguyên, Dung Quất, Cúc Phương, đường Hồ Chí Minh, ĐBSCL.

line

Thông tin khác