Thành tựu đạt được


 • Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ;
 • Sơ đồ tổng thể xây dựng và phát triển mỏ Rồng;
 • Thiết kế tổng thể đường ống dẫn khí Rạng đông-Bạch Hổ;
 • Luận chứng KT-KT “Hệ thống thu gom và vận chuyển khí Bạch Hổ - Thủ Đức”;
 • Báo cáo sơ đồ tổng thể khai thác và xây dựng mỏ Rồng giai đoạn 1998-2020;
 • Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau;
 • Đánh giá các điều kiện kinh tế- kỹ thuật khu vực Rustamov của Liên Bang Nga. Biện luận điều kiện kinh tế-địa chất tham gia phát triển lô 15-1, 103, 107, 16-2, B1 và B2 của Mianma đối với XNLD;
 • Đánh giá kinh tế-kỹ thuật nhằm công bố phát hiện công nghiệp mỏ Thiên Ưng-Mãng Cầu và kế hoạch phát triển lô 04-3 và các lô lân cận;
 • Thiết kế khai thác sớm mỏ Thiên Ưng-Mãng Cầu;
 • Chính xác hoá sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng khu vực Đông Nam mỏ Rồng;
 • Đáng giá kinh tế kỹ thuật xây dựng gian BK-15 ở khu vực Đông Bắc mỏ Bạch Hổ;
 • Cơ sở kinh tế kỹ thuật mua tàu khoan nửa nổi nửa chìm để thực hiện công việc tại các lô triển vọng;
 • Phân tích chế độ làm việc của các giếng khai thác gaslift và các giải pháp khai thác tối ưu;
 • Soạn thảo quy trình công nghệ kết nối hệ thống vận chuyển của XNLD Vietsovpetro với mỏ Cá Ngừ Vàng.