Phòng Thiết Kế Tổ Chức Thi Công


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Tham gia thiết kế công trình khai thác dầu khí, soạn thảo yêu cầu, nhiệm vụ kỹ thuật để đánh giá khả năng xây dựng công trình trong các điều kiện sản xuất cho trước;
 • Phân tích các điều kiện xây dựng các công trình nhằm hoàn thiện các giải pháp thiết kế và kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp;
 • Soạn thảo hồ sơ thiết kế thi công trên các phương tiện và trang thiết bị chuyên dụng đảm bảo sự tin cậy và an toàn trong công tác xây lắp;
 • Nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các giải pháp thiết kế, kinh nghiệm tiên tiến của thế giới trong xây dựng các công trình khai thác dầu khí;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thi công các công trình khai thác dầu khí biển;
 • Tính toán các điều kiện đảm bảo an toàn cho các phương tiện nổi phục vụ thi công các công trình dầu khí biển;
 • Thiết kế lắp đặt các giàn khoan tự nâng Jack – up cho các công trình trên biển;
 • Thiết kế lắp đặt và tháo dỡ các kết cấu và thiết bị của giàn khoan;
 • Tính toán các điều kiện đảm bảo an toàn cho các phương tiện nổi phục vụ thi công các công trình dầu khí biển;
 • Tính toán, thiết kế và phân tích các quá trình thi công chế tạo, hạ thủy, vận chuyển và lắp dựng trên biển giàn khai thác dầu khí cố định ở vùng nước sâu đến 200 m nước.
Mô phỏng quá trình thi công Mô phỏng quá trình lắp đặt chân đế

NHÂN LỰC

 • Đội ngũ chuyên gia của phòng bao gồm: 01 Thạc sỹ và 11 Kỹ sư chuyên ngành có nhiều năm kinh nghiệm.
Mô Phỏng...
Vận Chuyển...
Và lắp đặt...

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Phần mềm MOSES: Tính toán phân tích các bài toán thi công công trình khai thác dầu khí biển;
 • Phần mềm GRLWEAP: Tính toán phân tích đóng cọc bằng phương trình sóng;
 • Phần mềm AutoCAD 2004, AutoCAD 2011: Thiết kế đồ họa;
 • Phần mềm PRIMAVERA P6: Phần mềm quản lý trong quá trình thiết kế, xây dựng công trình;
 • Hiện tại đang tiếp tục cập nhật thêm phần mềm SACS 5.3 và Gmoor32.

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH

 • Thiết kế thi công cụm giàn công nghệ trung tâm số 2 vùng mỏ Bạch Hổ;
 • Thiết kế thi công cụm giàn công nghệ trung tâm số 3 vùng mỏ Bạch Hổ (gồm giàn Nhà ở, giàn Bơm ép vỉa, giàn Công nghệ Trung Tâm…);
 • Thiết kế thi công các giàn nhẹ dạng BK của XNLD Vietsovpetro;
 • Thiết kế thi công lắp đặt tàu chứa dầu Vietsovpetro 01, FPSO-05 và tháo lắp các tàu FPSO Chí Linh, Ba Vì;
 • Thiết kế thi công, sửa chữa, cải hoán các giàn cố định dạng MSP của XNLD Vietsovpetro;
 • Thiết kế thi công lắp đặt các tuyến đường ống nội mỏ, đường ống Rạng Đông-Bạch Hổ;
 • Thiết kế thi công các giàn DK phục vụ cho công tác Quốc phòng;
 • Thiết kế thi công lắp đặt các dự án của các đối tác nước ngoài như JVPC (Nhật Bản), Petronas Carigali (Malaixia), Mỹ, Anh…

line

Thông tin khác