Phòng Thiết kế kết cấu công trình biển


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Mô hình tính toán phân tích giàn RB-CTP2
Mô hình tính toán phân tích giàn nhẹ RC-5
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kết cấu công trình nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc thiết kế và xây dựng các công trình biển, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ về tính toán, thiết kế kết cấu chịu lực các công trình biển;
 • Thực hiện các tính toán, phân tích lại kết cấu chịu lực nhằm phục vụ cho công tác khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì chứng chỉ hoạt động các công trình biển;
 • Tính toán, thiết kế các công trình biển cố định bằng thép có độ sâu nước đến 200m;
 • Tính toán thiết kế các loại công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình tháp, trụ, bể chứa có dung tích lớn;
 • Tính toán thiết kế kết cấu bến, cảng và các công trình bảo vệ bờ biển;
 • Thực hiện công tác lập tiến độ, kế hoạch triển khai, kiểm soát tiến độ, nhân lực của các dự án xây dựng dân dụng công nghiệp và dầu khí;
 • Tham gia công tác quản lý các dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp và dầu khí.

NHÂN LỰC

 • Tổng số CBCNV 10 người bao gồm 02 Thạc sỹ và 08 Kỹ sư chuyên ngành.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Bộ phần mềm chuyên dụng SESAM (DNV): Tính toán, phân tích kết cấu công trình, đặc biệt là các công trình biển phục vụ khai thác dầu khí;
 • Phần mềm Primavera: Lập và kiểm soát tiến độ (khối lượng công việc, nhân lực …) phục vụ cho công tác quản lý dự án;
 • Phần mềm đồ hoạ BOCAD & Auto CAD: Triển khai thiết kế chi tiết kết cấu công trình;

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH

 • Tính toán thiết kế toàn bộ kết cấu chịu lực các giàn khai thác cố định và giàn nhẹ của XNLD, Giàn WHP-A mỏ Sư Tử Đen của Cửu Long JOC;
 • Phân tích đánh giá lại kết cấu chịu lực các công trình biển phục vụ lập kế hoạch khảo sát và sửa chữa cho các giàn khai thác cố định và giàn nhẹ của XNLD;
 • Thiết kế tổ chức thi công đóng cọc các bến 5 và 6 - Gói thầu 5B thuộc dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất - Dự án trọng điểm Quốc gia;
 • Thực hiện đề tài “Một số giải pháp kết cấu cho các công trình biển nước sâu từ 100 đến 200m” - Petro Vietnam;
 • Thực hiện đề tài cấp nhà nước KC-09.16 “Nghiên cứu thiết kế, thi công các loại công trình biển thích hợp với điều kiện Việt Nam và các giải pháp phòng tránh, khắc phục sự cố công trình” - Bộ khoa học và Công nghệ;
 • Thực hiện công tác soạn thảo phương án, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết, tính toán thi công cho toàn bộ kết cấu chịu lực của các khối chân đế, hệ dầm chịu lực, các cầu dẫn, tháp đốt của Tổ hợp công nghệ trung tâm số 3 (CPC3) - một trong những tổ hợp hiện đại nhất của ngành dầu khí Việt Nam.
Giàn Công nghệ Trung tâm số 3 - Một trong những tổ hợp
hiện đại nhất của ngành Dầu Khí Việt Nam

line

Thông tin khác