Phòng Thiết Kế Đường Ống và Cáp Điện Ngầm


 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Tư vấn và đề xuất sơ đồ tuyến ống nội bộ mỏ cũng như tuyến ống nối giữa các mỏ nhằm đảm bảo thoả mãn các yêu cầu vận chuyển theo sơ đồ công nghệ khai thác mỏ được lãnh đạo XNLD Vietsovpetro phê duyệt;
 • Tư vấn và đề xuất khả năng thi công lắp đặt, bố trí cáp điện ngầm nối giữa các công trình biển;
 • Tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan đến việc thiết kế, mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống đường ống;
 • Thực hiện thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các hệ thống tuyến ống nội bộ mỏ, tuyến ống nối giữa các mỏ và nối vào bờ;
 • Thực hiện thiết kế thi công các tuyến cáp ngầm nối giữa các công trình biển;
 • Thực hiện công tác giám sát tác giả các công trình thiết kế đang xây dựng;
 • Thực hiện thiết kế sữa chữa ống đứng, các đường ống ngầm, cáp ngầm
 • Thực hiện thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật các dự án dịch vụ có liên quan đến xây dựng đường ống biển, bờ;
 • Tham gia các dự án dịch vụ của XNLD liên quan tới hệ thống đường ống và cáp điện.

Kéo ống vào bờ trong dự án đường ống

dẫn khí PM-3-Cà Mau

Biểu đồ ứng suất trong ống theo thời gian

NHÂN LỰC

 • 9 kỹ sư chuyên ngành xây dựng và cơ khí.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

              Mô phỏng tính ổn định của đường

              ống ngầm dưới đáy biển

Rải thảm bê trrong tại vị trí

giao cắt hai tuyến ống

                          Sơ đồ tổng thể tuyến ống

                                do Phòng thiết kế

 • Phần mềm OFFPIPE phân tích ứng suất trong quá trình thi công lắp đặt ống bằng tàu thi công, cung cấp đầy đủ số liệu cần thiết đảm bảo ứng suất đường ống không vượt quá giới hạn cho phép;
 • Phần mềm SAGE PROFILE là công cụ phân tích ổn định của đường ống trong quá trình lắp đặt, chạy thử và vận hành dưới tác động của điều kiện môi trường như sóng và dòng chảy. Phần mềm là cơ sở thiết kế kết cấu ống;
 • Phần mềm OLGA là công cụ đắc lực giúp phân tích chọn lựa đường ống đảm bảo việc vận chuyển sản phẩm bằng đường ống đạt hiệu quả.;
 • Phần mềm CEASAR II: Phân tích ứng suất ống đứng đảm bảo ống đứng an toàn dưới tác động của điều kiện môi trường và điền kiện vận hành
  Phần mềm đồ hoạ AutoCAD 2006-2009 phục vụ thực hiện bản vẽ thiết kế.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH

 • Từ năm 2004 đến 2007 đã thực hiện thiết kế chi tiết đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau (tổng chiều dài đường ống biển và bờ là 325km, đường kính ống 457mm) là công trình trọng điểm quốc gia. Công trình đã hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2007;
 • Năm 2008 đã hoàn thành thiết kế ống đứng cho tuyến ống khai thác dầu từ mỏ Cá Ngừ Vàng về mỏ Bạch Hổ;
 • Năm 2009 đã hoàn thành thiết kế các tuyến ống dự án khai thác nam mỏ Rồng và mỏ Đồi mồi. Công trình đã đưa vào vận hành cuối tháng 12 năm 2009;
 • Cũng trong năm 2009 đã hoàn thành thiết kế các tuyến ống thu gom khí mỏ NR-ĐM dự kiến thi công và đưa vào vận hành trong năm 2010.
 • Hiện nay đang triển khai thiết kế dự án khai thác dầu tại khu vực mới mỏ Bạch Hổ và chuẩn bị thiết kế công trình trọng điểm quốc gia “Đường ống dẫn khí Lô B – Ô môn”.

line

Thông tin khác