Phòng Điện - Thông Tin - Tự Động Hoá


 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Tính toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết các hệ thống cung cấp điện, tự động hóa và thông tin liên lạc cho các công trình biển các ngành công nghiệp khoan, khai thác, thu gom, vận chuyển và chế biến dầu khí;
Thiết kế trên phần mềm EDSA
Hệ thống chiếu sáng Helideck
Hookup Model
Hệ thống thông tin vệ tinh
 • Tính toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết các hệ thống cung cấp điện, tự động hóa và thông tin liên lạc cho các công trình bờ như văn phòng làm việc (Office), nhà xưởng, kho bãi;
 • Soạn thảo các yêu cầu kỹ thuật (đầu bài kỹ thuật) và tham gia đấu thầu để lựa chọn nhà thiết kế theo yêu cầu thiết kế, lựa chọn công nghệ, mua sắm thiết bị cho các hệ thống Điện, Thông tin và Tự động hóa;
 • Xem xét và phê duyệt (review & approval) các tài liệu thiết kế về Điện, Thông tin và Tự động hóa cho các công trình biển và bờ của các nhà thầu thiết kế cho XNLD;
 • Giám sát chế tạo và giám sát thi công các công trình loại A, B, C cho các hệ thống Điện, Thông tin và Tự động hóa.

NHÂN LỰC

 • Đội ngũ chuyên gia của phòng bao gồm 02 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ và 08 Kỹ sư chuyên ngành điện thông tin và tự động.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Phần mềm EDSA: dùng để phân tích, tính toán thiết kế hệ thống điện;
 • Các phần mềm SmartPlant P&ID và SmartPlant Instrumentation(Intool): dùng để xây dựng, quản lý các bản vẽ P&ID, tính toán thiết kế và quản lý thiết bị tự động hóa trong các thiết kế tự động hoá.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 • Giàn Công nghệ trung tâm số 2;
 • Tổ hợp Công nghệ trung tâm số 3;
 • Cải hoán các giàn cố định từ MSP-1 đến MSP-11, BK-10 (từ BK-9);
 • Các giàn RP-1, RP-2, RP-3; các giàn nhẹ BK-1, BK-2, BK-3, BK-4, BK-5, BK-6, BK-7, BK-8, BK-9;
 • Đường ống dẫn khí Rạng Đông - Bạch Hổ;
 • Hệ thống Gaslift, hệ thống báo cháy và báo khí cho hầu hết các công trình biển của XN như: MSP-3, MSP-4, MSP-9, CPP-2, RP-2, RP-3…
 • Dự án đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau;
 • Dự án Cá Ngừ Vàng;
 • Dự án Nam Rồng - Đồi Mồi gồm các giàn nhẹ RC-4, RC-5, RC-DM;
 • Các giàn nhẹ BK-14, BK-15, BK-9;
 • Dự án Nhà làm việc Bộ máy điều hành XNLD Vietsovpetro;
 • Dự án thu gom khí vòm Bắc;
 • Dự án thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng - Đồi Mồi .
Sơ đồ P & ID

line

Thông tin khác