Phòng Thiết kế khai thác mỏ dầu khí


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Mô hình phân bố áp suất

  Phân tích trạng thái khai thác của các mỏ dầu khí;
 • Thực hiện thiết kế khai thác và xây dựng mỏ;
 • Lập các báo cáo phân tích và giám sát tác giả  các đề án khai thác và phát triển mỏ;
 • Đánh giá hiệu quả khai thác và đề xuất các biện pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu;
 • Soạn thảo kế hoạch khai thác dầu khí hàng năm cho XNLD Vietsovpetro.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

 • Đội ngũ chuyên gia kinh nghiện gồm 15 người, trong đó có 3 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế khai thác, 2 tiến sỹ, 7 chuyên viên với thâm niên công tác, 13 người được đào tạo ở nước ngoài; có khả năng thực hiện các đề án khai thác dầu khí lớn và phức tạp.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

 • Sản lượng dầu các GK mỏ Bạch Hổ

  Tính toán thiết kế khai thác các mỏ dầu khí, dự báo các chỉ số công nghệ khai thác với độ sai số thấp;
 • Đánh giá trạng thái khai thác mỏ dầu khí, cơ chế năng lượng, đặc điểm động thái các chỉ số công nghệ và tối ưu hóa quá trình khai thác;
 • Soạn thảo các giải pháp công nghệ ứng dụng nâng cao hệ số thu hồi dầu, lập luận chứng, đánh giá hiệu quả và hướng dẫn sử dụng.
 • Thiết kế khai thác mỏ dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Các phần mềm chuyên dụng IMEX, GEM, STAR của CMG để mô hình hoá động thái thủy động học và tính toán các chỉ số công nghệ;
 • Phần mềm tính toán thủy động học song hành ECLIPSE để lập mô hình thủy động và tính toán các chỉ số công nghệ;
 • Phần mềm OFM dùng để xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác mỏ.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 • Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ 1992;
 • Chính xác hoá sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ 1998, 2003 và 2007;
 • Sơ đồ công nghệ phát triển mỏ Rồng tổng thể mỏ Rồng 2000 và chính xác hoá vào các năm 2003, 2005, 2010;
 • Sơ đồ công nghệ Đông Nam Rồng 2002, 2009; Trung tâm Rồng 2005; Nam Rồng – Đồi Mồi 2008;
 • Báo cáo phân tích khai thác và soạn thảo kế hoạch khai thác dầu khí hàng năm cho XNLD Vietsovpetro từ 1986 đến 2010

line

Thông tin khác