Phòng Kinh tế


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Lập kế hoạch dài hạn và chỉ tiêu kinh tế phát triển XNLD VSP;
 • Soạn thảo, tính toán chi phí và đánh giá hiệu quả các dự án, sơ đồ công nghệ khai thác các mỏ dầu khí;
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn phương án tối ưu cho công tác tìm kiếm thăm dò, nghiên cứu địa chất tại các mỏ và cấu tạo có triển vọng;
 • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình biển, mua sắm phương tiện vận tải chuyên dụng và các tài sản cố định khác;
 • Xây dựng các loại định mức tiêu hao vật tư nhiên liệu và phụ tùng thay thế cho các đơn vị thuộc XNLD.

Mô hình tính toán hiệu quả kinh tế trên phần mềm AS$ET

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

 • 10 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 7 kỹ sư kinh tế.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Phần mềm tính toán chi phí và hiệu quả kinh tế của công ty  “IHS energy group” Vương quốc Anh QUESTOR và Phần mềm ASSET.

CÁC CÔNG  TRÌNH TIÊU BIỂU

 • Lập kế hoạch dài hạn và chỉ tiêu kinh tế phát triển XNLD VSP;
 • Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ 1992;
 • Chính xác hoá sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ 1998, 2003 và 2008;
 • Sơ đồ công nghệ phát triển mỏ Rồng tổng thể mỏ Rồng 2000 và chính xác hoá vào các năm 2003, 2005, 2010;
 • Sơ đồ công nghệ Đông Nam Rồng 2002, 2009; Trung tâm Rồng 2005; Nam Rồng – Đồi Mồi 2008;
 • Báo cáo đầu tư xây dựng công trình thu gom khí mỏ Rồng-Đồi Mồi;
 • Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Đại Hùng
 • Kế hoạch phát triển XNLD giai đoạn 2001-2005 và định hướng đến 2010;
 • Báo cáo nghiên cứu khả thi mua giàn khoan tự nâng 90/130m nước, kho nồi chứa xuất dầu VSP-1;
 • Sơ đồ tổng thể phát triển mỏ Thiên Ưng – Mãng Cầu lô 04-3;
 • Điều kiện kinh tế - kỹ thuật phát triển lô 09-1 sau năm 2010;
 • Xây dựng các loại định mức tiêu hao vật tư cho các đơn vị trong XNLD VSP;
 • Và hàng loạt những công trình khác…