Phòng Công nghệ khai thác dầu khí


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Lập cơ sở khoa học lựa chọn kỹ thuật và công nghệ khai thác dầu khí;
 • Soạn thảo sơ đồ công nghệ phát triển mỏ dầu khí;
 • Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ trong các lĩnh vực: tác động vùng cận đáy giếng; bơm ép nước để duy trì áp suất vỉa và sửa chữa giếng.
Mô hình khai thác

NĂNG LỰC

 • Đội ngũ chuyên gia kinh nghiện gồm 9 người, trong đó có 3 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thiết kế công nghệ khai thác, 2 tiến sỹ, 1 thạc sĩ và  6 kỹ sư. 8 người tốt nghiệp ở nước ngoài (Nga, Azerbaijan, Ucraina). Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác dầu khí từ 3 đến 20 năm; có khả năng thực hiện các đề án khai thác dầu khí lớn và phức tạp;
 • Các phần mềm thiết kế:    WellFlo: Tính toán, lựa chọn phương pháp khai thác. Thiết kế cấu trúc bộ thiết bị lòng giếng cho giếng thăm dò và khai thác. Phân tích tình trạng làm việc, đề xuất chế độ khai thác tối ưu cho các giếng khai thác dầu và bơm ép nước; StimCade, FracCade: phân tích, tính toán, thiết kế quá trình xử lý axít và nứt vỉa thủy lực.
Mô phỏng quá trình bơm axít vào vỉa

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 • Mô phỏng quá trình vở vỉa thuỷ lực

  Xác định khoảng tác động của axít

  Hoàn thiện công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu, các giải pháp xử lý vùng cận đáy giếng để gia tăng sản lượng dầu khai thác và bơm ép nước duy trì áp suất vỉa ở các mỏ dầu của XNLD Vietsovpetro;
 • Thiết kế cấu trúc bộ thiết bị lòng giếng cho các giếng thăm dò và khai thác của tất cả các giếng thuộc XNLD Vietsovpetro;
 • Tham gia thiết lập các sơ đồ công nghệ, dự án quy hoạch và phát triển khai thác các mỏ dầu: mỏ Bạch Hổ (năm 1993, 1998, 2003, 2007), mỏ Rồng (1998, 2002, 2005, 2008), Đại Hùng (năm 2001), Rồng Đồi Mồi (2007), Cấu tạo Thiên Ưng – Mãng Cầu (2008);
 • Đồng tác giả của 06 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận ở XNLD (số 568, 576 năm 1997; số 593 năm 1998; 987 năm 2007; 1074, 1095 năm 2009);
 • 01 sáng chế (số A7150/QĐ-ĐK ngày 4.10.2004 của cục sở hữu trí tuệ Việt Nam).
 • Nhiều bài báo về lĩnh vực công nghệ khai thác dầu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành ở trong và ngoài nước.

line

Thông tin khác