Ban lãnh đạo


Ông. Phạm Xuân Sơn
Viện Trưởng

Ông. TS. Ivanov A.N.
Viện Phó thứ nhất

Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học và thiết kế. Sinh năm 1963. Tốt nghiệp Đại học Dầu - Hóa Baku (Azerbaizan) vào năm 1987 chuyên ngành Địa chất thăm dò dầu khí.

Sinh năm 1963. Tốt nghiệp Đại học Dầu khí Bacu (Azebaijan) năm 1985 chuyên ngành khai thác mỏ. Tác giả của nhiều bài báo về công nghệ khai thác dầu khí.


 

Ông. МАКУТЕНКО Виталий Дмитриевич
Chánh kỹ sư

Ông. Phan Thanh Liêm
Viện Phó phụ trách Kinh tế

Sinh năm 1956 tại thành phố Sevastopol, Ukraine. Tốt nghiệp  Đại học Chế tạo Máy móc Sevastopol năm 1978. Hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tại thành phố Saint-Petersburg năm 2000. Được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên theo hệ thống tiểu chuẩn ISO 2001-2003 của hãng Bureau Veritas (Pháp), đã thực tập tại công ty Technip (Malaysia) từ tháng 02-06 năm 2011

 


Sinh năm 1958. Tốt nghiệp Đại học Dầu khí Gubkin - Matxcơva, Liên Xô (Liên bang Nga) năm 1991 chuyên ngành Kinh tế dầu khí, thạc sỹ Kinh tế mỏ - địa chất năm 2004.

Huân chương Lao động hạng 3 năm 2008.

Ông. Карапетов Рустам Валерьевич
Viện Phó phụ trách Khoa học
Ông. Nguyễn Văn Út
Viện Phó phụ trách Địa chất

Sinh năm 1976. Tốt nghiệp North-Caucuses Technical University vào năm 1999 chuyên ngành Khoan Dầu khí.


Sinh năm 1960. Tốt nghiệp Đại học Dầu - Hóa Baku (Azerbaizan) vào năm 1987 chuyên ngành Địa chất thăm dò dầu khí.

 Ông. Lê Việt Dũng
Viện Phó phụ trách Thiết kế
Ông. Nguyễn Lâm Anh
Viện Phó phụ trách Dự án mới

Sinh năm 1971. Tốt nghiệp Đại học Dầu khí Bacu (Azebaijan) năm 1995 chuyên ngành khai thác mỏ dầu khí. Thạc sỹ MBA, học viện công nghệ Á Châu AIT. Đã tham gia thực hiện nhiều dự án xây dựng và phát triển các công trình dầu khí biển.

 


Sinh năm 1974. Tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa Chất vào năm 1997 chuyên ngành Địa vật lý. Thạc sỹ Địa chất trường Đại học Bách Khoa TPHCM. Đã tham gia và thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí. Tác giả và đồng tác giả của một số bài báo về lĩnh vực địa chất - Địa vật lý.


Tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa Chất vào năm 1997 chuyên ngành Địa vật lý. Thạc sỹ địa chất Đại học BK TP Ho chí minh. Đã tham gia và thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dẩu khí. Tác giả và đồng tác giả của một số bài báo về lĩnh vực địa chất - Địa vật lý.