Ban Dự Án Mới


THÀNH LẬP ĐƠN VỊ

 • Để góp phần đảm bảo ổn định và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí của XNLD Vietsovpetro trong những năm tiếp theo Hội đồng XXXII XNLD đã quyết định thành lập Phòng Dự Án Mới thuộc Bộ máy điều hành từ ngày 01/02/2007. Công tác mở rộng vùng hoạt động của XNLD đã được hai phía tham gia XNLD quan tâm triển khai từ năm 1996.
 • Hội đồng XXXV XNLD đã quyết định thành lập Ban quản lý Dự án mới Thăm dò và Khai thác dầu khí (Ban Dự án mới) trực thuộc XNLD trên cơ sở Phòng Dự án mới  từ ngày 01/01/2009.
 • Ban Dự án mới có nhiệm vụ tìm kiếm, đề xuất thiết lập, quản lý và triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ngoài vùng hoạt động lô 09-1 của XNLD Vietsovpetro theo Hiệp định liên chính phủ VN – LB Nga.
 • Tháng 11 năm 2010 do yêu cầu nhiệm vụ mới cũng như để tăng cường công tác thăm dò các vùng mới Ban dự án mới được sáp nhập vào Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế Vietsovpetro.

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 • Trong thời gian ngắn kể từ khi thành lập, Ban Dự án mới đã tích cực xây dựng lực lượng, triển khai công tác, giải quyết thủ tục pháp lý đầu tư mở rộng thăm dò, nhanh chóng bước vào thiết lập và trực tiếp quản lý các dự án dầu khí mới ở trong nước và nước ngoài.
 • Năm 2007 tham gia dự án thăm dò lô 16-2 ngoài khơi Việt Nam cùng các đối tác PVEP và NOEX.
 • Năm 2008 tham gia dự án khảo sát địa chấn lô Guellala và dự án thăm dò lô Tanit ngoài khơi Tuynidi cùng đối tác PVEP.
 • Năm 2008 Tham gia dự án nghiên cứu địa chấn lô M-2 ngoài khơi Myanmar.
 • Năm 2009 điều hành dự án thăm dò và khai thác lô 04-3.
 • Năm 2009 ký Hợp đồng PSC và điều hành dự án thăm dò và khai thác lô 04-1.
 • Đang tiếp tục đánh giá các cơ hội đầu tư khác ở Việt Nam, Liên bang Nga và ở các nước khác.