XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ

XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ

Nhằm cung cấp cho các khách hàng trong và ngoài Vietsovpetro phương pháp mới trong việc khảo sát đặc trưng thủy động lực cho vỉa/lát cắt nhiều lớp bằng tổ hợp PLT truyền thống và hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng các loại hình dịch vụ địa vật lý, được sự đồng ý và cho phép của TGĐ Vietsovpetro, chiều ngày 20/09/2014 tại TP.Phan Thiết, XN Địa vật lý giếng khoan tổ chức Hội thảo KHCN với chủ...