Ban Nữ công Vietsovpetro tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ban Nữ công Vietsovpetro tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong không khí thi đua kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016) và thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016, sáng ngày 20/10/2016, Ban Nữ công - CĐ Vietsovpetro đã tổ chức nói chuyện chuyên đề với nội dung “ Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc”.