Đạt mốc thu gom 1 tỷ m3 khí mỏ Rồng - Đồi Mồi

Đạt mốc thu gom 1 tỷ m3 khí mỏ Rồng - Đồi Mồi

(PetroTimes) - Vào tháng 4/2014, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) long trọng kỷ niệm sự kiện đạt mốc 1 tỷ m3 khí được thu gom, nén và chuyển về bờ từ công trình thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi. ...