Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ 13

Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ 13

Ngày 18/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro đã tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 13 để kiểm điểm đánh giá kết quả công tác quý I và xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo quý II năm 2018. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội Vietsovpetro, bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, giám đốc các đơn vị cơ sở,...