Công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Ngày 21/5/2018 tại Tp. Vũng Tàu, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc và Chánh kinh tế Vietsovpetro. ...