Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Xuân Sơn gửi cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhân dịp đón xuân Ất Mùi 2015

Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Xuân Sơn gửi cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhân dịp đón xuân Ất Mùi 2015

Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Xuân Sơn gửi cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhân dịp đón xuân Ất Mùi 2015. ...