Thư chúc mừng:Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và 30 năm Ngày khai thác tấn dầu đầu tiên

Thư chúc mừng:Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và 30 năm Ngày khai thác tấn dầu đầu tiên

Thư chúc mừng:Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và 30 năm Ngày khai thác tấn dầu đầu tiên