Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)

Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)

Hòa cùng không khí chung “Đền ơn, đáp nghĩa" của cả nước và của Vietsovpetro trong dịp 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), thực hiện Chỉ thị Liên tịch của Tổng Giám đốc Vietsovpetro và chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện NCKH&TK, vào ngày 26/7/2019 Hội CCB Viện NCKH&TK phối hợp cùng BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện đã tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và gặp...