Giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí |

Giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí |

(Petrotimes) - Chỉ sau 3 năm từ mốc sản lượng 1 tỷ m3 khí (tháng 4/2014), đến cuối tháng 6/2017, Giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi đã đạt mốc sản lượng 2 tỷ m3 khí khai thác đưa về bờ. ...