Hội đồng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro kỳ họp lần thứ 48 bắt đầu làm việc

Hội đồng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro kỳ họp lần thứ 48 bắt đầu làm việc

Để chuẩn bị nội dung cho phiên họp thường kỳ Hội đồng Liên doanh lần thứ 48, chiều ngày 20/11, tại tòa nhà làm việc của BMĐH, số 105 - Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, Đoàn chuyên viên hai Phía tham gia đã chính thức làm việc.