Vietsovpetro tham gia Hội diễn “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần thứ V

Vietsovpetro tham gia Hội diễn “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần thứ V

hào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tập đoàn (3/9/1975 - 3/9/2015), Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã xây dựng chương trình và thành lập Đội văn nghệ tham gia Hội diễn “Tiếng hát những người đi tìm lửa” lần thứ V năm 2015 diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội từ ngày 26/7 đến ngày 28/7/2015.