Đoàn viên Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế được vinh danh tại Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc năm 2019

Đoàn viên Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế được vinh danh tại Lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc năm 2019

Tối ngày 31/5, tại Quảng Ninh đã diễn ra lễ tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần X năm 2019, trong đó đoàn viên Tạ Văn Thịnh, kỹ sư đang công tác tại phòng khoan và sửa giếng, Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế vinh dự là đại diện duy nhất của liên doanh Việt Nga Vietsovpetro được vinh danh.