Khai mạc Kỳ họp lần thứ 50 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 50 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Ngày 06/12/2018, tại Vũng Tàu đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 50 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Đến tham dự Kỳ họp gồm có các thành viên trong Hội đồng 2 Phía. Đoàn Việt Nam do Tổng Giám đốc Petrovietnam Nguyễn Vũ Trường Sơn làm trưởng đoàn. Đoàn phía Nga do ông Kudryashov S. I., Tổng Giám đốc Zarubezhneft làm trưởng đoàn.