Kỳ họp thứ 44 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Kỳ họp thứ 44 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Chiều 15/12, tại trụ sở Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số 105 – Lê Lợi, TP. Vũng Tàu đã diễn ra kỳ họp lần thứ 44 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. ...